dnes je 25.9.2021

Input:

Verejná obchodná spoločnosť

2.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.1 Verejná obchodná spoločnosť

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník v rámci zásad, ktoré si dohodli v spoločenskej zmluve v súlade s § 81 ObZ Obchodného zákonníka.

V prípade, ak sa na tom nedohodnú inak, budú všetci spoločníci štatutárnym orgánom a svojou činnosťou budú zabezpečovať obchodné vedenie spoločnosti a budú konať v jej mene. Spoločníci sa však môžu dohodnúť na poverení obchodným vedením spoločnosti jedného alebo viacerých spoločníkov, ktorí budú oprávnení konať aj v mene spoločnosti.

Dohoda spoločníkov o úprave obchodného vedenia spoločnosti môže byť upravená v spoločenskej zmluve, alebo následne na zhromaždení spoločníkov, alebo inom orgáne spoločníkov, ktorí si utvoria. V takomto prípade ostatní spoločníci v dohodnutom rozsahu strácajú právo na obchodné vedenie spoločnosti a