dnes je 3.10.2022

Input:

Výklad k zákonu 257/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.102 Výklad k zákonu 257/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 21. 7. 2022 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 257/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Týmto zákonom zákonodarca rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a taktiež reaguje na zmenu klimatických podmienok,