dnes je 29.11.2022

Input:

Výklad k zákonu 367/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.165 Výklad k zákonu 367/2022 Z. z. – zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

JUDr. Renáta Považanová

Dôvodom poslaneckej legislatívnej iniciatívy na úseku ochrany nefajčiarov a s tým súvisiaceho predaja tabakových výrobkov bola doterajšia absencia právnej úpravy, ktorá by regulovala tzv. nikotínové vrecúška. Tento produkt predstavuje alternatívu k fajčeniu cigariet, pri ktorom sa predpokladá jeho menšia škodlivosť oproti klasických cigariet.

Napriek tomu je potrebné mať na zreteli, že nikotínové vrecúška naďalej predstavujú výrobky

Najnovšie články
viac článkov