dnes je 30.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 11/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

20.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.203 Výklad k zákonu č. 11/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov upravuje postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie a samosprávu prokurátorov, postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť a postavenie asistentov prokurátora.

Legislatívnym zámerom novelizácie zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry je zrovnoprávniť posudzovanie praxe pre všetkých