dnes je 25.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 330/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

23.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.450 Výklad k zákonu č. 330/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

JUDr. Renáta Považanová

Z roka na rok sa zvyšuje počet miest a obcí, ktoré v rámci svojich všeobecne záväzných nariadení pristupujú k zákazu používania alebo k výraznému obmedzovaniu pyrotechnických výrobkov na ich území, prípadne k úplnému rušeniu ohňostrojov v réžii miest a obci. Jedným z dôvodov je preukázateľne škodlivý vplyv vybraných kategórií zábavnej pyrotechniky na fyzické a duševné zdravie ľudí, najmä v súvislosti s neodbornou manipuláciou s týmito výrobkami, ako aj poškodenie súkromného či verejného majetku.

Ďalším dôvodom je poškodenie či ohrozenie fyzického a duševného zdravia spoločenských, hospodárskych či v zajatí chovaných zvierat, voľne