dnes je 25.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 332/2023 Z. z. - Zákon o verejnej osobnej doprave

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.447 Výklad k zákonu č. 332/2023 Z. z. - Zákon o verejnej osobnej doprave

JUDr. Renáta Považanová

Problematika verejnej osobnej dopravy, prepravné podmienky, práva a povinnosti cestujúcich a dopravcov v pravidelnej doprave, objednávanie dopravných služieb vo verejnom záujme a zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia je v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku upravená vo viacerých právnych predpisoch, a to prevažne v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a v zákone č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávanie služieb vo verejnom záujme upravuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej