dnes je 30.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 49/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa mení zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.260 Výklad k zákonu č. 49/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa mení zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Renáta Považanová

Najnovšia novela Trestného poriadku, v znení zákona č. 49/2023 Z. z. účinná od 1. apríla 2023, bola prijatá za účelom zvýšenia ochrany obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov. Zákon sa usiluje ochrániť ich pred druhotnou viktimizáciou. Predpis tak reaguje na doterajšiu právnu úpravu, ktorá síce poskytuje obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov zvýšenú formu ochrany, avšak táto stále nie je postačujúca.

Aktuálna verzia právneho poriadku (účinná do 31. marca 2023) priznáva obeti trestného činu ochranu pred druhotnou