dnes je 30.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 53/2023 Z. z. - Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

3.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.256 Výklad k zákonu č. 53/2023 Z. z. - Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

JUDr. Renáta Považanová

Akreditáciu ako systém posudzovania zhody vytvorený na odstránenie technických prekážok obchodu a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa majú všetky vyspelé krajiny upravenú osobitnými právnymi predpismi. Akreditácia sa tak uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, platnými technickými normami, medzinárodnými normami, európskymi normami a dokumentmi európskych organizácií alebo medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány.

Zákonom č. 53/2023 Z. z. sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním