dnes je 30.3.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 59/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.263 Výklad k zákonu č. 59/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

JUDr. Renáta Považanová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. februára 2023 prelomila veto prezidentky, keďže opätovne schválila návrh zákona o dani z osobitnej stavby, v rámci ktorého bol prijatý aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Mariána Viskupiča, ktorý sa týka zmeny zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Zmeny, ktoré prináša zákon č. 59/2023 Z. z. účinné od 1. apríla 2023, sa týkajú poplatku za zápis držiteľa vozidla (registračného poplatku).

V prílohe časti VI. Doprava položke 65 sa vzorec „RP = Pkw x RV1-n” nahrádza vzorcom
„RP = Pkw x EKV”. Ruší sa „RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci hodnote vozidla podľa veku”. Tento je nahradený „EKV“ – ekologickým koeficientom