dnes je 25.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 95/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií

5.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.287 Výklad k zákonu č. 95/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 95/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený z dôvodu potreby legislatívno-technickej úpravy vybraných ustanovení zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií. Touto úpravou sa sleduje úprava nezrovnalostí v predmetnom zákone za účelom jeho riadneho a bezproblémového uplatňovania v praxi.

Cieľom úpravy § 7 ods. 1 písm. d) je nahradenie nesprávneho vnútorného odkazu na kvalifikovaný podnet, ktorý je upravený v § 63 zákona č. 497/2022 Z. z.

V § 9 písm. a), § 16 ods. 1 písm. b) a c), § 58 ods. 2 písm. a) a § 63 ods. 5 sa vypúšťajú