dnes je 21.10.2021

Input:

Vzor komisionárskej zmluvy

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1.1 Vzor komisionárskej zmluvy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 577 a nasl. ObchZ
medzi

Komitentom: