dnes je 21.10.2021

Input:

Vzor komisionárskej zmluvy

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1.1 Vzor komisionárskej zmluvy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 577 a nasl. ObchZ
medzi

Komitentom:

Obchodné meno: .....................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: