dnes je 21.10.2021

Input:

Vzor komisionárskej zmluvy

11.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1.1 Vzor komisionárskej zmluvy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 577 a nasl.
medzi

Komitentom:

Obchodné meno: ..........................................................................................
Sídlo: ............................................................................................................
Zastúpený: štatutárny orgán ........................................................................
Bankové spojenie: IBANSK25 ....................................................................
IČO: .............................................................................................................
DIČ: