dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor návrhu na kolaudačné konanie

30.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.2 Vzor návrhu na kolaudačné konanie

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Návrh na kolaudačné konanie

podľa § 76 stavebného zákona

Stavebný úrad

Mesto .................................................

Ulica ..................................................

PSČ....................................................

V ........................dňa .........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený: …………………

Bydlisko:…………………..

Vec: Návrh na kolaudačné konanie podľa § 76 stavebného zákona

Označenie a miesto stavby: stavba rodinného domu v obci………………..

Dátum a číslo stavebného povolenia: XYZ zo dňa…………….

Predpokladaný termín dokončenia stavby: ……………..

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: ……………..

Údaj