dnes je 28.1.2020
Input:

Vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia

4.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.25.1.1 Vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia

JUDr. Ivan Solej; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

Vec

Návrh na registráciu

Prípravný výbor podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov predkladá návrh na registráciu občianskeho združenia s názvom:

......................................................................................................................................................................

(vypísať presný názov totožný s názvom uvedeným v priložených stanovách – vrátane veľkých a malých písmen, úvodzoviek, pomlčiek a pod.)

Sídlo:

......................................................................................................................................................................

Členovia prípravného výboru:

  1. (meno a priezvisko) .............................................................................. (rodné číslo) ............................... (bydlisko, adresa + PSČ) .......................................................................... (podpis) ...............................
  2. (meno a priezvisko)