dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokuty

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.1.1 Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokuty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD.


Stiahnuť vzor

Okresný súd

.................... sídlo

.................... adresa

.................... obec

Vec: N Á V R H

Žalobca

.................... (obchodné meno)

.................... (sídlo)

.................... (IČO)

zastúpený podľa splnomocnenia

zapísaný do obchodného registra Okresného súdu .......

oddiel ......... vložka ..............

Žalovaný

.................... (obchodné meno)

.................... (sídlo)

.................... IČO: ..........................

zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ................

oddiel ............. vložka ..................

na uplatnenie moderačného práva súdu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokuty

Doporučene

Dvojmo

Prílohy:

– zmluva o dielo

– vyúčtovanie zmluvnej pokuty

Najnovšie články
viac článkov