Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.1 Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.


Stiahnuť vzor

(označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa)

VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE

Označenie adresáta:

 

Zamestnávateľ:

 

Názov a sídlo spoločnosti: ..........................................

IČO: ..................................................................................

 


V ................................, dňa ................

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ......................, s dohodnutým dňom nástupu do práce

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: