dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor žaloby na rozhodcovský súd

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.1 Vzor žaloby na rozhodcovský súd

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Stiahnuť vzor

Stály rozhodcovský súd

Žaloba

Žalobca:

Obchodné meno: .....................................

Sídlo: ............................................................

IČO: ..............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .............

Konajúci prostredníctvom: .......................

(ďalej len „žalobca“)

Žalovaný:

Obchodné meno: ........................................

Sídlo: ..............................................................

IČO: .................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ................

(ďalej len „žalovaný“)

o zaplatenie 120 000 eur s príslušenstvom

a o náhradu nákladov spojených s rozhodcovským konaním

Doporučene

Päť vyhotovení s prílohami

Prílohy:

  • právneho zástupcu

  • doložka

  • zmluva

  • listy

  • listy

  • o