dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor žaloby na rozhodcovský súd

31.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.1 Vzor žaloby na rozhodcovský súd

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Stály rozhodcovský súd

Žaloba

Žalobca:

Obchodné meno: .............................................

Sídlo: ............................................................

IČO: .............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .........................

Konajúci prostredníctvom: ................................

(ďalej len „žalobca”)

Žalovaný:

Obchodné meno: .............................................

Sídlo: .............................................................

IČO: ...............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ...........................

(ďalej len „žalovaný”)

o zaplatenie 120 000 eur s príslušenstvom

a o náhradu nákladov spojených s rozhodcovským konaním