dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor žaloby na rozhodcovský súd

14.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.1 Vzor žaloby na rozhodcovský súd

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Stály rozhodcovský súd

Žaloba

Žalobca:

Obchodné meno: .............................................

Sídlo: ............................................................

IČO: .............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .........................

V mene koná štatutárny orgán: ................................

splnomocnený zástupca

(ďalej len „žalobca“)

Žalovaný:

Obchodné meno: .............................................

Sídlo: .............................................................

IČO: ...............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ...........................

(ďalej len „žalovaný“)

o zaplatenie 120 000,00 € s príslušenstvom

a o náhradu nákladov spojených s