dnes je 21.10.2021

Input:

Vzor žaloby na zaplatenie ceny diela

21.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.3 Vzor žaloby na zaplatenie ceny diela

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ...........................

.................................................

.................................................

Žalobca:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ...........................................................................

IČO: ............................................................................

DIČ: ............................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ........

oddiel: ........ vložka: ....................................................

právne zastúpený advokátom JUDr. ............... podľa plnej moci  

a

Žalovaný:

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: