dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škody

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.6 Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škody

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.


Stiahnuť vzor

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škody

.......................(obchodné meno)

...................... (sídlo)

.........................

V Bratislave, 02. 06.2023

Vec: Započítanie úrokov z omeškania s nárokom na náhradu škody

Na základe uzavretej kúpnej zmluvy číslo ..... zo dňa ........sme vám dodali rozličný tovar, ktorého špecifikácia bola uvedená v dodacích listoch zo dňa 14. 05.2018 a 25. 05. 2018 . V zmluve sme si dohodli lehotu splatnosti účtovného dokladu faktúry 14 dní od odovzdania tovaru.

Dodaný tovar sme vyúčtovali faktúrou číslo 03/2018 zo dňa 20. 05. 2018 znejúcou na sumu

Najnovšie články
viac článkov