dnes je 9.7.2020

Input:

Vzor žiadosti o udelenie súhlasu správcu dane

18.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8 Vzor žiadosti o udelenie súhlasu správcu dane

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc


Stiahnuť dokument

XYZ s.r.o.,

so sídlom SR, Bratislava – Vrakuňa, Rajecká 12, 821 07

IČO: 9999999, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 0123/B

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32

P. O. Box 154

850 00 Bratislava

V Bratislave dňa...................................

Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom zmeny v obchodnom registri podľa § 115, § 117 Obchodného zákonníka

Obchodná spoločnosť XYZ s. r. o., so sídlom SR, Bratislava – Vrakuňa, Rajecká12, 821 07, IČO: 9999999, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 0123/B, DIČ :00112233 za účelom zápisu zmeny údajov do obchodného registra podľa § 115ods. 5 a § 117 Obchodného zákonníka žiada správcu dane o vydanie súhlasu na zápis zmeny v OR, spočívajúcej v rozdelení a prevode obchodného podielu prevodcu spoločníka v spoločnosti :

FUN123, s.r.o., so sídlom SR, Bratislava – Vrakuňa, Rajecká 12, 821 07, IČO: 9999999,