dnes je 16.1.2022

Input:

Zavedenie rodinných podnikov od 1. januára 2022

7.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.198 Zavedenie rodinných podnikov od 1. januára 2022

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Novelou zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa má do právneho poriadku zaviesť legálny pojem „rodinný podnik”, hoci mnoho podnikateľov funguje na báze rodinných podnikov. 

V zmysle novozavedeného ustanovenia § 15a zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa za rodinný podnik má považovať obchodná spoločnosť, družstvo alebo aj fyzická osoba – podnikateľ, 

a) ktorí sú podnikateľom,

b) v ktorých, ak ide o:

1. obchodnú spoločnosť, 

1a. najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,

1b. najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú