dnes je 26.10.2020

Input:

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.8 Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Exekučné záložné právo možno zriadiť tak na nehnuteľnosť, zapísanú v katastri nehnuteľností, ako aj na nehnuteľnosť v katastri nezapísanú (rozostavaná stavba). Rovnako ako pri exekúcii predajom nehnuteľnosti sa pre takýto krok vyžaduje súhlas oprávneného.

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností

Zriaďuje sa zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom záložného práva na okresnom úrade- katastrálnom odbore, kde sa nehnuteľnosť nachádza na základe exekučného príkazu vydaného exekútorom. Vydá ho po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie v prípade, ak bol návrh na zastavenie exekúcie podaný, tak až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zamietnutí návrhu. Okresný úrad - katastrálny odbor - je povinný záložné právo zapísať v deň doručenia príkazu.

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností

Záložné právo možno zriadiť aj na rozostavané či čierne stavby. Nakoľko také stavby a celkovo nehnuteľnosti nie sú nikde evidované, záložné právo sa zriaďuje zexekvovaním nehnuteľnosti, jej opísaním v zápisnici, tá obsahuje obdobné náležitosti ako exekučný príkaz – vymedzenie orgánu, ktorý záložné právo zriadil, vymedzenie nehnuteľnosti ako aj pohľadávky. Zriadenie záložného práva sa tiež poznačí na listine, ktorá preukazuje vlastníctvo povinného (napríklad kúpna zmluva).

Pokiaľ už na takú nehnuteľnosť