S.R.O. v praxi  

Odborný portál S.R.O. v praxi vznikol z dôvodu absencie komplexnej odbornej online databázy venujúcej sa samostatne problematike úspešného riadenia a vedenia s.r.o.. Pohotovo reaguje na témy z oblasti manažmentu, práva, financií, daní a účtovníctva a pomáha k vyriešeniu aktuálnych otázok. 

Staňte sa jedným z 1 500 spokojných užívateľov!

Viac informácií

S.R.O. V PRAXI  V  ČÍSLACH

 • 3 500 článkov
 •    200 otázok a odpovedí
 •    380 vzorov zmlúv
 •    50 komentárov k zákonu
 •    450 právnych predpisov, vyhlášok a pokynov
 •      80 videoseminárov
Viac informácií
image01

NADŠTANDARDNÉ  SLUŽBY  K  PREDPLATNÉMU

 • Vypracované vzory zmlúv
 • Bezplatný odpovedný servis
 • Videosemináre
Viac informácií
image01

O tomto produkte


Ak chcete zistiť o on-line knižnici S.R.O. v praxi viac, rozkliknite si nižšie umiestnené odkazy, kde sú jej vlastnosti vysvetlené podrobnejšie.

 • SRO v praxi profi

  Portál www.srovpraxi.sk je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia spoločnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre osoby zodpovedné za jej riadenie. Základom odborného portálu je viac ako 3 500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

 • Obsah
  • Organizácia a fungovanie
  • Konateľ s.r.o.
  • Obchodná činnosť 
  • S.r.o. ako zamestnávateľ
  • Vonkajšie vzťahy
  • Založenie a vznik s.r.o.
  • Zmeny počas existencie s.r.o.
  • Zrušenie a zánik s.r.o.
  • Spoločník s.r.o.
  • Orgány s.r.o.
  • Zamestnanci s.r.o.
  • Účtovníctvo s.r.o.
  • Daňové povinnosti s.r.o.
 • Funkcie

  V online databáze portálu S.R.O. v praxi je možné dokumenty triediť podľa nasledujúcich kriterií:

  Podľa TEMATICKEJ OBLASTI

  Buď si vyberiete požadovanú tému podľa výberu alebo po zadaní pojmu do vyhľadávača a vyhľadaní výsledkov zredukujete ich počet tým, že určíte, z akého uhlu pohľadu budete danú problematiku riešiť

  Podľa TYPU DOKUMENTU

  Databáza portálu S.R.O. v praxi je rozmanitá typom svojich dokumentov - nájdete tu množstvo klasických článkov, komentárov, aktualít, vzorov, príkladov z praxe, právnych predpisov atď. Pre inšpiráciu poskytujeme aj riešené otázky našich čitateľov, ktoré zodpovedali skúsení a renomovaní autori, a vďaka ktorým sa môžete vyvarovať chybám a pochybnostiam.

   Podľa AKTUÁLNOSTI

  • Garancia

  Informácie vo všetkých textoch sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja za podpory početného autorského kolektívu tvoreného odborníkmi z praxe. Takto overené články sú označené logom .

  • Archív

  Databáza portálu S.R.O. v praxi ďalej ponúka aj bohatý archív článkov. Pri týchto článkoch bola garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania, ale nie sú aktualizované na základe neskorších legislatívnych zmien. Môžete ich využiť napr. pri prípadných kontrolách. Tieto články sú označené logom Archív.

  Platné v období

  Databáza odborného portálu S.R.O. v praxi dokáže vyhľadávať dokumenty platné pre jednotlivé časové obdobia. Túto funkciu využijete hlavne pri spätnej kontrole, kedy potrebujete vedieť aktuálne informácie ku staršiemu dátumu.  

  Môj obsah

  V tejto sekcii nájdete otázky, ktoré ste odoslali prostredníctvom stránky S.R.O. v praxi.

  Mne dostupné

  Pokiaľ kliknete na tento filter, budete se pohybovať vo svojom module S.R.O. v praxi a žiadny článok z inej verzie Vás nebude pri práci rušiť.

 • Služby
  • Bezplatný odpovedný servis

  Ak natrafíte na problém, na ktorý ste nenašli cez intuitívne vyhľadávanie odpoveď, je Vám k dispozícii bezplatný odpovedný servis. Stačí napísať otázku a písomnú odpoveď od odborníka získate najneskôr do 14 dní.

  • Videosemináre

  Celoživotné vzdelávanie je v dnešnej dobe veľmi žiadúce a človek tým získava nové možnosti na pracovnom trhu. Online vzdelávanie Vám ušetrí čas aj peniaze a na videá zo seminárov sa môžete kedykoľvek neskôr pozrieť. Videoseminár vždy vedie odborník na danú problematiku.

 • Referencie zákazníkov
  • „Pri svojej práci som už viackrát čerpal z článkov zameraných na dane a účtovníctvo. Články nie len z tejto oblasti sú pravidelne aktualizované podľa legislatívnych zmien.“
  • „Pravidelne sledujem príspevky, ktoré na portál pribúdajú a rada by som touto cestou ocenila ich prehľadne rozdelenie na viaceré tematické oblasti.“
  • „Odpovedný servis je pridanou hodnotou portálu S.R.O. v praxi. V prípade nejasností môžem kedykoľvek položiť otázku.“

Aký modul vybrať?

Dostupný modul


* Ceny sú uvedené bez DPH v platnej výške. Možno zakúpiť iba ročné predplatné.

Želáte si kontaktovať nás?


Input:

Mám záujem:

Bezplatné testovanie tohto portálu nie je možné.

Vyplňte prosím nasledujúci formulár, čo najskôr Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia multilicencie, testovania či zodpovedania Vašej otázky:

Multilicencia

Na získanie možnosti bezplatného testovania je nutné vyplniť správne kontaktný telefón a Váš email.

Na Vami uvedený telefón Vás budeme kontaktovať najneskôr do druhého pracovného dňa, aby sme s Vami dohodli Vami preferovaný termín začiatku testovania ako aj Vami vybraný modul, ktorý chcete otestovať.

Na Vami uvedený email Vám potom pošleme vygenerované prístupové testovacie prístupy. 

Bez overenia správnosti Vášho telefónu a emailu teda nie je možné požadované testovanie poskytnúť. Ďakujeme za pochopenie.

Napíšte Vašu otázku
Vaše údaje