dnes je 21.1.2021

Najnovšie

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účelGarancia

20.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel ............………………… obchodné meno, sídlo , meno priezvisko miesto podnikania ……………………. (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu) V ......................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

19.1.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Nájom vzniká zmluvou (zmluvou o nájme/nájomnou zmluvou - ďalej len nájomná zmluva) uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ takou zmluvou prenecháva za odplatu nájomcovi vec (hnuteľnú i nehnuteľnú) ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v Európe sú stále výrazné, upozorňujú odbory

19.1.2021, Zdroj: SITA

Podľa štúdie Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) sú ženy v Európe, ktoré vykonávajú práce vyžadujúce identické zručnosti ako práce mužov, stále platené podstatne menej. Podľa štúdie Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) sú ženy v Európe, ...

Vzor ručiteľského vyhláseniaGarancia

18.1.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Ručiteľ: Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné priezvsko: ...................................................................... Dátum narodenia: ..... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zákaz vychádzania potrvá do 7. februára, začína celoplošný skríning, bez negatívneho testu nebude možné ísť do práce

18.1.2021, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. Po mimoriadnom rokovaní vlády v nedeľu 17. januára 2021 to uviedol premiér Igor Matovič, zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých ...

Rezort hospodárstva už má pripravený manuál k testovaniu vo firmách

18.1.2021, Zdroj: SITA

Ministerstvo hospodárstva SR už má pripravený manuál k testovaniu vo firmách. Jeho konečnú podobu však zverejní až po diskusii na úrovni koalície. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa rezortu Katarína Matejková. Ministerstvo hospodárstva SR už má ...

Právna úprava ručeniaGarancia

15.1.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava ručenia je v Občianskom zákonníku upravená v  § 546 až 550 OZ . Ručenie je jedným zo spôsobom zabezpečenia záväzku. Vzniká vyhlásením ručiteľa o tom, že uspokojí pohľadávku veriteľa, ak ju ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zmena úradných hodín na Národnom inšpektoráte práce

15.1.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Zmena úradných hodín na Národnom inšpektoráte práce Národný inšpektorát práce upozorňuje verejnosť, že vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia vlády SR pristúpil k zmene úradných hodín nasledovne: PODATEĽŇA Pondelok - Piatok 08:00 hod. ...

Parlament schválil dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt

15.1.2021, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Poslanci Národnej rady SR 14.1.2021 podvečer schválili vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt, ako aj upustenie od ...

Počet firiem z Veľkej Británie na Slovensku rastie, ukázala analýza

15.1.2021, Zdroj: SITA

Počet firiem s britským vlastníkom na Slovensku rastie od roku 2015, kedy bolo zaregistrovaných 988 britských podnikov. V minulom roku presťahovalo svoj biznis ďalších 575 spoločností. Aktuálne na Slovensku podniká 1 563 firiem pôvodom zo Spojeného kráľovstva, ...

viac článkov
Najčítanejšie

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

12.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Balík nových opatrení „lex korona" so zameraním na zmenu zákona o účtovníctveGarancia

10.8.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecne o balíku prijatých opatrení Parlament schválil zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie. Ide o vládny zákon, ktorý bol parlamentom schválený v  ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

30.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie vrátenia odvodov zo Sociálnej poisťovne - krok po krokuGarancia

10.8.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon sociálneho poistenia na území Slovenska uskutočňuje Sociálna poisťovňa. Sociálne poistenie, rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu, dozor alebo ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v pracovnom práve v roku 2021

Lektor: JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dátum: 26.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov

Lektor: Mgr. Dušan Matuška

Dátum: 27.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

COVID-19 a firma
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 20.1.2021
1 EUR1,21 USD (+0,01)
1 EUR0,89 GBP (+0,01)
1 EUR4,54 PLN (-0)
1 EUR26,16 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA