dnes je 17.1.2020
Najnovšie

Riadenie zmenyGarancia

17.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedinou konštantou je zmena  - jedinou istotou do budúcnosti, ktorú majú všetky podnikateľské subjekty, od najmenších až po nadnárodné korporácie, je istota, že sa budeme musieť prispôsobovať čoraz rýchlejšie sa meniacemu podnikateľskému ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Následky porušenia zmluvných záväzkovGarancia

17.1.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodný zákonník obsahuje samostatnú a komplexnú úpravu porušenia zmluvných povinností dohodnutých účastníkmi záväzkového právneho vzťahu, ako i zákonných následkov tohto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Exekučné konanieGarancia

17.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Väčšina spoločností s ručením obmedzeným má skúsenosť s vymáhaním pohľadávok a prešla procesom od neúspešných výziev na zaplatenie, cez iniciovanie súdneho konania až po ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava pristúpenia k záväzkuGarancia

17.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pristúpenie k záväzku upravuje ustanovenie  § 533 a § 534  Občianskeho zákonníka. Účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že pristúpením k záväzku ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava uznania dlhuGarancia

17.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný právny rámec uznania dlhu predstavuje ustanovenie  § 558  Občianskeho zákonníka. Obchodný zákonník upravuje obdobný inštitút a to ako uznanie záväzku. Zabezpečovacia ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor uznania dlhuGarancia

17.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Uznanie dlhu urobené v zmysle ustanovenia  § 558   Občianskeho zákonníka Dlžníkom: Meno a priezvisko: ....................................................... Bydlisko: ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Pracovné stretnutia - efektívna organizácia a vedenie porádGarancia

16.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Najviac času mi zaberajú porady. Cítim sa po každej unavený - tie večné spory a rozdielne názory na veci, ktoré sú tak jasné…”  (Výrok účastníka kurzu) Tento výrok v sebe koncentruje hlavný problém, ktorý sa vyskytuje pri organizovaní ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri uzatváraní zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičkeGarancia

16.1.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť s ručením obmedzeným je často v situácii, že je nútená obstarať si finančné prostriedky z cudzích zdrojov alebo naopak, je v pozícii veriteľa a peniaze požičiava. Na ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava prevzatia dlhuGarancia

16.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevzatie dlhu je upravené v ustanoveniach  § 531 a § 532  Občianskeho zákonníka. Základným účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že buď nový ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor zmluvy o prevzatí dlhuGarancia

16.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Zmluva o prevzatí dlhu uzatvorená v zmysle  § 531 ods. 1  Občianskeho zákonníka medzi: Dlžníkom: Meno a priezvisko: ................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.Garancia

3.12.2018, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Garancia

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V legislatívnom procese je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým samenia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. novela Obchodného zákonníka, ktorá má ...

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?Garancia

15.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Pohľad autora na problematiku: Ako prvé je nutné nájsť správny typ prihlášky dostupný na stránke MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR. Následne musíme v  ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

4.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

21.1.2020, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Základné ekonomické minimum

27.1.2020, Bratislava, Ing. Dušan Preisinger

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

29.1.2020, Bratislava, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Vybrané legislatívne zmeny pre obchodné spoločnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2020 - daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 17.1.2020
1 EUR1,12 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,23 PLN (+0,01)
1 EUR25,17 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA