Darček mesiaca
Príspevok na rekreáciu podľa Zákonníka práce

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 18.4.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,27 EUR (-0)
 1 CZK25,66 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Od čoho závisí vymoženie pohľadávky ak mám faktúru a už je po dobe jej splatnosti?Garancia

17.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Pohľad autora na problematiku: ...
viac

Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?Garancia

15.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Pohľad autora na problematiku: Ako prvé je nutné nájsť správny typ prihlášky dostupný na stránke MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR. Následne musíme v  ...
viac

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZPGarancia

12.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má veľmi veľa povinností na úseku BOZP. Takéto množstvo povinností môže mať niekedy za následok to, že zamestnávateľ niektorú povinnosť z tohto množstva povinností nesplní. Porušenie zákonných povinností môže viesť až k ...
viac

Najčastejšie chyby, ktoré robia pri pracovnom pohovore personalistiGarancia

10.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nikto nie je dokonalý a drobné chybičky robí aj ten najskúsenejší personalista ... ale potom tu sú chyby, ktoré môžu mať nepríjemný a vážny dopad na úspešný proces výberového konania, na celú spoločnosť . Nekvalitné výberové ...
viac

Po ôsmich rokoch sa zastavil prepad hodnotenia podnikateľského prostredia, vyplýva z indexu PAS

10.4.2019, Zdroj: SITA
Index podnikateľského prostredia (IPP), ktorý zostavuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), prvýkrát po ôsmich rokoch stúpol. Slovenskí podnikatelia totiž hodnotili druhý polrok 2018 pozitívnejšie ako predchádzajúce obdobie a IPP stúpol oproti druhému ...
viac

Oslobodenie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov v roku 2019

9.4.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č.347/2018 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 91/2010 Z. z. opodpore cestovného ruchu vznení neskorších predpisov sa zaviedol ako jedna zforiem podpory cestovného ruchu aj rekreačný poukaz. Nadväzujúcou novelizáciou Zákonníka ...
viac

Nové vymedzenie ochrannej známky a význam v podnikaní obchodných spoločnostíGarancia

8.4.2019, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranné známky sa zaraďujú v systéme práva duševného vlastníctva medzi práva na označenia - v občianskoprávnom význame sa označujú ako iné majetkové hodnoty. Sú oceniteľné v peniazoch. Majiteľmi ochranných známok sú prevažne ...
viac

Význam teambuildingových akciíGarancia

4.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký má význam šport pre firmy, či pre zamestnancov? Patrí organizácia týchto akcií do kompetencie personálneho alebo marketingového oddelenia, či do rúk športových a teambuildingových agentúr a psychológov? Čo presne znamená ...
viac

Zrušenie obmedzenia vymáhateľnosti príslušenstva v starších exekúciáchGarancia

1.4.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe návrhu Okresného súdu Dunajská Streda Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR rozhodoval o súlade § 61b ods. 3 Exekučného poriadku (účinného od 01.06. 2014 do 31.03.2017) s Ústavou ...
viac

Príklad k odpisu pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmovGarancia

29.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 19 ods. 2 písm. h) ZDP Od 1.1.2015 podľa § 19 ods.2 písm. h) body 1 až 6 ZDP odpis pohľadávky u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob ...
viac
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zvolávanie valného zhromaždeniaGarancia

18.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení realizuje spoločník svoje právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti. Mimo valného zhromaždenia realizuje spoločník svoje práva obmedzene, a to v súlade so ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 65/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 70/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zák. č. 404/2011 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 6.3.2019 v čiastke č. 27)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 90/2019 Z.z. vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
  • 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 99/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.5.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
10.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: