Darček mesiaca
Trendy v HR pre rok 2019

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 15.2.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,34 EUR (+0,01)
 1 CZK25,79 EUR (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenkeGarancia

13.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke uzatvorená podľa  § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka a § 10 zákona č. 191/1950 Zb.  Zmenkového a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvyGarancia

13.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvy je upravená v  § 276 Obchodného zákonníka. Predstavuje osobitnú právnu úpravu rozdielnu oproti základnej úprave v Občianskom zákonníku v  § 43a OZ , ktorou sa spravuje bežný postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmenkyGarancia

13.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zmenky je predmetom zákona č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového. Regulácia zmenky, resp. zmenkového práva ako takého je však dotvorená aj judikatúrou slovenských a českých súdov. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

12.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd ...................... ................................................ ................................................ Žalobca : Obchodné meno: ......................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor vlastnej zmenky nie na radGarancia

12.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor vlastnej zmenky nie na rad Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Za túto zmenku zaplatím nie na rad Údaj splatnosti (mesiac slovom) Meno a priezvisko: ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmenky s avalom (ručením)Garancia

11.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmenky s avalom (ručením) Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Údaj splatnosti (mesiac slovom) Za túto vlastnú zmenku zaplatím (komu) zmenkovému ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škodyGarancia

11.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škody .......................(obchodné meno) ...................... (sídlo) ......................... V Bratislave 02. 01. 2019 Vec: ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor cudzej zmenkyGarancia

8.2.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor cudzej zmenky Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom) Mena _____________________ Euro Údaj splatnosti (mesiac slovom) Za túto zmenku zaplaťte (komu) zmenkovému veriteľovi Meno a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

8.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienku V Bratislave 10. 02. 2019 Vec: ŽALOBA Okresný súd ..................(sídlo) ..................adresa ulica ................... Žalobca: ....... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Antibyrokratická novela odstráni ďalších jedenásť potvrdení a výpisov

8.2.2019, Zdroj: SITA
Novelazákonaproti byrokracii odbremení ľudí od ďalších jedenástich výpisov a potvrdení, s ktorými už nebudú musieť chodiť na rôzne úrady. Druhý balík týchto opatrení, ktorý by po schválení vo vláde a v parlamente mal začať postupne platiť počas tohto roka, ...
viac
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zvolávanie valného zhromaždeniaGarancia

18.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení realizuje spoločník svoje právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti. Mimo valného zhromaždenia realizuje spoločník svoje práva obmedzene, a to v súlade so ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 11/2019 Z.z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 12/2019 Z.z. novela vyhl. č. 328/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 26/2019 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2019 v čiastke č. 11)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.3.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
10.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: