Darček k Vášmu predplatnému
Konateľ ako štatutárny orgán

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.11.2019
1 EUR1,1 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,28 PLN (-0,01)
1 EUR25,58 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Adaptácia nových zamestnancov na pracoviskuGarancia

18.11.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasťou onboarding je zoznámenie nového zamestnanca s pracovnou náplňou a podmienkami práce, vytváranie vzťahov ku kolegom, nadriadeným aj k celej organizácii a formovanie pocitu spolupatričnosti, zodpovednosti a lojality k ...
viac

Základné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

18.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Určení spoločníci, ktorí budú ako zakladatelia vykonávať úkony smerujúce k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným, musia koncipovať spoločenskú zmluvu, ktorá tvorí základný dokument potrebný na založenie spoločnosti. Spoločnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vznik funkcie konateľaGarancia

18.11.2019, prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. JUDr. Mária Patakyová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Vznik funkcie konateľa ako  štatutárneho orgánu s. r. o.  je podmienený vznikom spoločnosti samotnej  (zápis do obchodného registra je tou relevantnou právnou skutočnosťou). Úkony vykonané osobami, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Postup pred založením spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

15.11.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe dohody o predmete podnikania a počte spoločníkov, bude preto dôležité, aby sa dohodli na tom,  ktorí zo spoločníkov budú vykonávať činnosti súvisiace so založením  spoločnosti, a môžu určiť aj spoločníkov, ktorí budú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vysielanie zamestnancov do zahraničiaGarancia

14.11.2019, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Zdroj: Verlag Dashöfer
Snaha slovenských spoločností uplatniť sa v zahraničí, či celosvetový koncern, majúci svoje zastúpenie na Slovensku už dnes nie sú žiadnou výnimkou. Práca zamestnancov slovenských spoločností v zahraničí je preto bežným a častým ...
viac

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

14.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Predpoklady rozdelenia obchodného podielu Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzenímGarancia

13.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Definícia obchodného podielu Obchodný podiel je súbor práv a povinností, ktorými sa spoločník  majetkovo i nemajetkovo  zúčastňuje na spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozsah účasti spoločníka v spoločnosti s ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zákonná úprava a možnosti jej zmeny v s. r. o. pri jedinom konateľovi / viacerých konateľochGarancia

13.11.2019, Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník označuje osoby, ktoré sú oprávnené vo všetkých veciach (väzba na všeobecné vymedzenie spôsobilosti na právne úkony s vyššie vymedzenými odchýlkami) konať priamo v mene právnickej osoby ako „ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

12.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Spoločnosť s ručením obmedzeným je najfrekventovanejším typom obchodnej spoločnosti, a to z dôvodu značnej flexibilnosti právnej úpravy a v neposlednom rade výrazne obmedzeného ručenia spoločníkov za záväzky ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

11.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor ÚPLNÉ ZNENIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM ......................., s. r. o. ku dňu ......... . Článok ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie
Najnovšie Právne predpisy
  • 351/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 5.11.2019 v čiastke č. 119)
  • 356/2019 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 11.11.2019 v čiastke č. 122)
  • 357/2019 Z.z. k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto (vyšlo dňa: 11.11.2019 v čiastke č. 122)
  • 358/2019 Z.z. novela vyhl. č. 250/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.11.2019 v čiastke č. 123)
  • 359/2019 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
  • 359/2019 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
  • 360/2019 Z.z. novela zák. č. 282/2008 Z. z. a č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
  • 363/2019 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
  • 364/2019 Z.z. novela zák. č. 106/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
  • 367/2019 Z.z. ustanovuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (vyšlo dňa: 15.11.2019 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
11.12.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
18.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: