dnes je 27.11.2021

Najnovšie

Darovacia zmluva na automobilGarancia

26.11.2021, Mgr. Simona Skirkaničová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Simona Skirkaničová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Darovacia zmluva uzavretá podľa  § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”) medzi Darca Meno, priezvisko, titul: ........................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava pristúpenia k záväzkuGarancia

26.11.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pristúpenie k záväzku upravuje ustanovenie  § 533 a § 534 OZ Občianskeho zákonníka. Účelom tohto právneho inštitútu je zmena v subjekte dlžníka v tom zmysle, že pristúpením k záväzku pristupuje k pôvodnému dlžníkovi nový ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú pomoc+ bez opatrenia 3BGarancia

26.11.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie považujeme za nevyhnutné zvýšiť podporu ekonomiky, podnikov a zamestnancov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje najvyššiu pomoc na ochranu pracovných miest v histórii Slovenska. Na základe uznesenia vlády SR budeme za mesiace ...

Podnikatelia môžu opäť žiadať o zvýhodnené úveryGarancia

26.11.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo financií plánuje opäť pomôcť malým a stredným podnikom, ale aj živnostníkom, ktorí budú musieť dočasne zatvoriť svoje prevádzky. Títo podnikatelia môžu podľa ministerstva žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v rámci schémy Podnikateľ 2020. Finančná pomoc bude ...

Pretestovanie zamestnancov bude pre mnohé firmy obrovská organizačná výzvaGarancia

26.11.2021, Zdroj: SITA

... Zástupcovia veľkých slovenských priemyselných podnikov majú obavy, či jednotlivé fabriky dokážu zrealizovať štátom nariadené testovanie už od budúceho týždňa. Pre agentúru SITA to skonštatoval generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Tá vníma v celom procese dve najzásadnejšie ...

Preplácanie testovania zamestnancov pre firmy - informácia ku dňu 25.11.2021Garancia

26.11.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Dňa 24. 11. 2021 vláda SR na svojom zasadnutí schválila uznesenie č. 688 Návrh na vydanie Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19. Príprava tohto manuálu je vo finálnej fáze a v najbližšom čase ...

Vzor výzvy na vrátenie daruGarancia

25.11.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Darca: Meno a priezvisko: ......................................... Rodené priezvisko: ......................................... Bydlisko: ......................................................... Dátum narodenia: ................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Výber zamestnancov a zverejňovanie ponúk zamestnaniaGarancia

25.11.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákaz zamestnávateľa vyžadovať určité informácie nie je obsiahnutý iba v § 41 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ale aj v zákone o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. . Podľa § 62 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať ...

Zamestnávatelia a SZČO budú mať možnosť odkladu splatnosti poistného za november 2021Garancia

25.11.2021, Zdroj: SITA

... Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac november 2021 do 30. septembra 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 24. novembra 2021 a ktoré nadobudne účinnosť dňom ...

Vláda schválila zvýšenie finančnej pomoci pre firmy a SZČO za november a decemberGarancia

25.11.2021, Zdroj: SITA

... Vláda schválila zvýšenie štátnych príspevkov na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) za november a december tohto roka. Zo súčasnej tzv. Prvej pomoci sa v posledných dvoch mesiacoch tohto roka prejde na tzv. Prvú pomoc plus. Zamestnávateľom tak bude štát ...

viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.Archív

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V súčasnom období sú to aj problémy s činnosťou niektorých subjektov, ktoré majú obmedzenú ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021Garancia

1.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce ...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021Garancia

30.3.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 29.11.2021

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 30.11.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.11.2021
1 EUR1,12 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,67 PLN (-0,01)
1 EUR25,48 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA