Darček k Vášmu predplatnému
Odstupné a odchodné v roku 2019

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.8.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 16.8.2019
1 EUR1,12 USD (-0)
1 EUR0,92 GBP (-0)
1 EUR4,39 PLN (+0,02)
1 EUR25,88 CZK (-0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov: č.  91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu, č.  311/2001 Z. z.  Zákonníka práce, č.  73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ...
viac

Ručiteľská povinnosť spoločníka v s. r. o.Garancia

14.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc Základným znakom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je obsiahnutý i v samotnom označení tejto spoločnosti, je  limitované ručenie jej spoločníkov za záväzky spoločnosti.  Principiálne teda platí, že ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Ekonomický rast na Slovensku v 2. štvrťroku takmer skolaboval, tvrdí analytik

14.8.2019, Zdroj: SITA
Ekonomický rast na Slovensku v druhom štvrťroku takmer skolaboval, keď išlo o najpomalší medziročný rast ekonomiky od tretieho kvartálu 2013. V reakcii na zverejnený rýchly odhad Štatistického úradu SR, podľa ktorého slovenská ekonomika vzrástla v druhom ...
viac

Obchodný podiel v s. r. o. z daňového hľadiskaGarancia

13.8.2019, Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Monika Ziškayová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s. r. o.” alebo „spoločnosť”) je predmetom úpravy  § 114 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník”), podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Schéma povinností spoločníkaGarancia

13.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc Podobne ako práva spoločníka, je možné i  povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny . Majetkové povinnosti Majetkové povinnosti  = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

12.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1 Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie”) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac

V eKase je už vydaných približne 143 miliónov bločkov

12.8.2019, Zdroj: SITA
Už zhruba 143 miliónov pokladničných dokladov zaevidovala finančná správa v systéme eKasa. Denne pribúdajú do systému viac ako tri milióny pokladničných dokladov. Tie vydá denne viac ako 112,4 tisíca pokladníc. Približne polovica z pripojených pokladníc sú ...
viac

Vzor kúpnej zmluvy s výhradou vlastníckeho právaGarancia

9.8.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva uzavretá podľa  § 588  a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Kupujúci: Meno, priezvisko: ........................................ Rodné číslo:....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveGarancia

9.8.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Výhrada vlastníctva podľa Občianskeho zákonníka Jedným z vedľajších dojednaní pri kúpnej zmluve je výhrada vlastníctva, zakotvená v ust. § 601 OZ . Podľa ust. § 601 OZ , ak má vlastníctvo k predanej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Judikatúra z oblasti kúpnych zmlúvGarancia

9.8.2019, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. K přijetí nabídky na odkoupení  spoluvlastnického podílu  dochází vyplacením tohoto podílu oprávněnou osobou v zákonné dvouměsíční lhůtě. Pouhé prohlášení o přijetí nabídky bez vyplacení podílu v této ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zvolávanie valného zhromaždeniaGarancia

18.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení realizuje spoločník svoje právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti. Mimo valného zhromaždenia realizuje spoločník svoje práva obmedzene, a to v súlade so ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 230/2019 Z.z. novela zák. č. 150/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 242/2019 Z.z. novela zák. č. 153/2001 Z. z. a č. 154/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 6.8.2019 v čiastke č. 85)
  • 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (vyšlo dňa: 6.8.2019 v čiastke č. 85)
  • 250/2019 Z.z. novela vyhl. č. 765/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2019 v čiastke č. 87)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
25.10.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: