dnes je 25.9.2021

Najnovšie

Hotelieri považujú druhý rok pandémie pre ubytovacie zariadenia za ešte horší ako predošlý

24.9.2021, Zdroj: SITA

... Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) považuje druhý rok pandémie pre domáce ubytovacie zariadenia za ešte horší ako predchádzajúci. Počet prenocovaní od začiatku tohto roka dosiahol iba 48 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou a pri porovnaní s minulým rokom ide o ďalší pokles prenocovaní ...

Poskytovanie eurofondov má upraviť nový zákon

24.9.2021, Zdroj: SITA

... Rezort investícií pod vedením Veroniky Remišovej (Za ľudí) predložil do pripomienkového konania návrhzákonao príspevkoch z fondov Európskej únie. Dôvodom je podľa ministerstva to, že sa v novom programovacom období 2021 - 2027 zmenili viaceré pravidlá implementácie fondov Európskej únie, ktoré sú upravené ...

Vzor oznámenia vád dielaGarancia

23.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument ..................................... obchodné meno   ............................................... so sídlom   .............................. štatutárnemu orgánu V ............... dňa .............. Vec Oznámenie vád diela výrobná ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Ekonomika stúpne o 3,7 %, rásť bude aj v ďalších rokoch

23.9.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Slovenská ekonomika sa pretretiu vlnu pandémie oživuje miernejšie, ale rásť bude aj naďalej. Za celý rok 2021naše HDP stúpne o3,7 %. Spotreba domácností síce vzávere roka klesne azotavenie trhu práce sa odsunie, no vplyv koronavírusu naekonomiku azamestnanosť očakávame miernejší ako nakonci minulého ...

Virtuálne sídla využíva každá šiesta firma registrovaná na Slovensku

23.9.2021, Zdroj: SITA

... Virtuálne sídla využíva každá šiesta firma registrovaná na Slovensku. Celkovo ich je podľa údajov poradenskej spoločnosti Dun Bradstreet 38 075. Najobľúbenejšia je Bratislava, v jej častiach je virtuálne usídlených 28 507podnikov, čo predstavuje približne 75 percent.Absolútnymi favoritmi sú Karpatské ...

Po kontrole registračných pokladníc tržby podnikateľov rastú

23.9.2021, Zdroj: Finančná správa SR

... Kontrolóri finančnej správy skontrolovali minulý mesiac 822 podnikateľských subjektov, pričomnedodržiavanie zákona opoužívaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zistili v139 prípadoch. Vinníkom udelili pokuty vo výške 35210 eur. Kontrolóri finančnej správy skontrolovali minulý mesiac 822 ...

Nezamestnanosť klesla na najnižšiu úroveň za posledných 10 mesiacov

22.9.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

... Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú pre záujemcov v ponuke viac ako 75-tisíc dostupných pracovných miest, čo je najviac od vlaňajšieho októbra. Zároveň je v evidencii najnižší počet uchádzačov o zamestnanie v osobitne sledovanej kategórií mladí do 29 rokov, a to za obdobie od marca minulého roku ...

Ministerstvo spravodlivosti SR chce pomôcť podnikateľom, ktorým hrozí úpadok

22.9.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo spravodlivosti SR chce pomôcť podnikateľom, ktorým hrozí úpadok. Do medzirezortného pripomienkového konania už predložilo predmetný návrhzákona. V slovenských podmienkach ide pritom o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak ...

Do zákona o sociálnom poistení sa doplnia poruchy autistického spektra

22.9.2021, Zdroj: SITA

... Od začiatku novembra tohto roka sa vzákoneo sociálnom poistení doplní príloha, upravujúca percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, o novú skupinu duševných chorôb. Ide o poruchy autistického spektra, ako sú detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm či Aspergerov syndróm ...

Vzor žaloby na zaplatenie ceny dielaGarancia

21.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Okresný súd ........................... .............................................. .............................................. Žalobca: Obchodné meno: ......................................................... Sídlo: ......... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.Archív

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokGarancia

3.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia. Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V súčasnom období sú to aj problémy s činnosťou niektorých subjektov, ktoré majú obmedzenú ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021Garancia

1.4.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V zmysle § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce ...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe v roku 2021Garancia

30.3.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je upravené v § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce”). V zmysle uvedenej právnej úpravy môže zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zamestnávanie zamestnancov z Ruska

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 27.9.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 27.9.2021

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRíKLADY A VýPOčTY K OPATRENIAM PRE ZAMESTNáVATEľOV V čASE COVID-19

Ďalšie príklady a výpočty k opatreniam pre zamestnávateľov v čase COVID-19 nájdete TU. Prístup do sekcie majú iba predplatitelia portálu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.9.2021
1 EUR1,17 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,61 PLN (-0,02)
1 EUR25,35 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA