Darček mesiaca
Obchodný podiel od A po Z

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.12.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0)
 1 CZK25,83 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vybrané e-služby na jednom miesteGarancia

14.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na portáli www.slovensko.sk bola zavedená sekcia Vybrané e-služby. Do tejto sekcie bolo vybratých 10 najčastejších elektronických služieb. S občianskym preukazom s elektronickým čipom a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom môžete ...
viac

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

12.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Vzor ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE ( § 184 Zákonníka práce )   Zamestnávateľ: Názov spoločnosti: .............................................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2019Garancia

12.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela opatrenia definuje nový postup účtovania garantovanej energetickej efektívnosti, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 321/2014 Z. z. oenergetickej efektívnosti aozmene adoplnení niektorých zákonov. V aktuálnom období je predložený ...
viac

Právna úprava dohody o vykonaní práceGarancia

11.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Z hľadiska náležitostí sa vyžaduje, aby dohoda mala písomnú formu pod sankciou neplatnosti (ust.  § 226 ods. 2   ZP prvá veta. Ohľadom doložky neplatnosti možno odkázať na ust.  § 17 ods. 2   ZP ). ZP v ust. § 226 ods. 2 ZP ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

11.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa § 228 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti.................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

10.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia  § 42 až 44  Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúGarancia

10.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť dokument PRACOVNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa  § 42  a nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.......................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

10.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:    IČO: ...................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Moment doručenia výpovede pri doručovaní poštouGarancia

10.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke stanovísk a rozhodnutí bolo pod č. R 85/2018 publikované Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2018, sp. zn. 4 Obdo/73/2016, ktoré rieši moment doručenia výpovede v obchodnoprávnych vzťahoch v ...
viac

Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

7.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
ZP umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi okrem uzatvorenia pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy uzatvoriť aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( § 223-§ 228a   ZP ). Dohody o prácach ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zvolávanie valného zhromaždeniaGarancia

18.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení realizuje spoločník svoje právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti. Mimo valného zhromaždenia realizuje spoločník svoje práva obmedzene, a to v súlade so ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 335/2018 Z.z. novela op. č. 304/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 341/2018 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2018 v čiastke č. 122)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.12.2018, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
24.1.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
4.4.2019, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: