dnes je 26.1.2021

Najnovšie

Právna úprava obchodného tajomstvaGarancia

26.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnu úpravu obchodného tajomstva obsahujú ustanovenia  § 17 - § 20 ObZ Obchodného zákonníka. Novela Obchodného zákonníka uskutočnená zákonom č.  264/2017 Z. z.  s účinnosťou od 1. 1. 2018 doplnila ustanovenie  § 17 ObZ o ďalšie ...

Firmy sa musia pripraviť na ďalšiu zbytočnú byrokraciu na obchodných súdoch, upozorňuje združenie podnikateľov

26.1.2021, Zdroj: SITA

Firmy sa musia pripraviť na ďalšiu zbytočnú byrokraciu na obchodných súdoch. Ako informuje Združenie podnikateľov Slovenska, podľa novely Obchodného zákonníka účinnej od októbra minulého roka totiž musia do konca septembra tohto roku nahlásiť na obchodný ...

Finančná správa od 27.1.2021 funguje v bežnom režime

26.1.2021, Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa sa dostala medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Od stredy, 27. januára, preto ruší obmedzenia úradných hodín na svojich úradoch. Naďalej však vyzývame klientov, aby uprednostňovali eKomunikáciu. Finančná správa sa dostala medzi výnimky zo ...

Pobočky Sociálnej poisťovne fungujú do 7. 2. 2021 obmedzene v “červenom" režime

26.1.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne fungujú v tzv. červenom režime. Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky ...

Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorovGarancia

25.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov I. Zmluvné strany - účastníci prevzatia a odovzdania Meno, priezvisko, titul: ..................................................................... Rodné ...

Rezort hospodárstva už posiela dotácie na nájomné v rámci druhej vlny

25.1.2021, Zdroj: SITA

V piatok 22. 1. 2021 odišlo prvých 862 platieb dotácií na nájomné v rámci druhej vlny. Ďalších približne 900 žiadostí bude podľa hovorkyne Ministerstva hospodárstva SR Kataríny Matejkovej vyplatených začiatkom tohto týždňa. V piatok 22. 1. 2021 odišlo ...

Od 27. januára 2021 bude zakázaný vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho testu

25.1.2021, Zdroj: SITA

d stredy 27. januára 2021 bude zakázaný vstup zamestnancov na pracovisko bez negatívneho COVID-19 testu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ktorá je účinná od 27. januára 2021. Od stredy 27. januára 2021 bude zakázaný vstup ...

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorovGarancia

22.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretý medzi ....................................... (Meno a Priezvisko) a ........................................... (obchodné meno) I. Zmluvné strany Meno, ...

Pripravovaná novela zákona o upomínacom konaní a Civilnom sporovom poriadkuGarancia

22.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje do pripomienkového konania novelu zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a zákona č. 160/2015 Z. z. o civilnom sporovom poriadku. Cieľom noviel je vypustenie povinnosti vecne ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Minister financií rozhodol o uvoľnení 50 mil. eur na kompenzáciu nájmov

22.1.2021, Zdroj: SITA

Minister financií Eduard Heger schválil dňa 21. 1. 2021 mimoriadne rozpočtové opatrenie a rozhodol o uvoľnení sumy 50 mil. eur na kompenzáciu nájmov. Ešte v stredu 20. 1. 2021 pritom minister hospodárstva Richard Sulík informoval, že práve pre absenciu ...

viac článkov
Najčítanejšie

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020Garancia

3.12.2019, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu ...

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

12.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Balík nových opatrení „lex korona" so zameraním na zmenu zákona o účtovníctveGarancia

10.8.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecne o balíku prijatých opatrení Parlament schválil zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie. Ide o vládny zákon, ktorý bol parlamentom schválený v  ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

30.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie vrátenia odvodov zo Sociálnej poisťovne - krok po krokuGarancia

10.8.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon sociálneho poistenia na území Slovenska uskutočňuje Sociálna poisťovňa. Sociálne poistenie, rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu, dozor alebo ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

15.2.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov

Lektor: Mgr. Dušan Matuška

Dátum: 27.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

COVID-19 a firma
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.2.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.1.2021
1 EUR1,22 USD (-0)
1 EUR0,89 GBP (-0)
1 EUR4,54 PLN (+0,01)
1 EUR26,08 CZK (-0,07)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA