dnes je 23.7.2024

Najnovšie

Trh práce narazil na Slovensku na svoje mantinelyGarancia

22.7.2024, Zdroj: SITA

... Pokles nezamestnanosti sa v júni trocha prekvapivo zastavil. Ako ďalej vo svojom komentári konštatuje UniCredit Bank, prispela k tomu registrácia čerstvých absolventov vysokých škôl ale najmä skoršie prepnutie trhu práce do utlmeného dovolenkového módu. „Ďalší citeľný nárast voľných pracovných ...

Nezamestnanosť na Slovensku sa udržiava pod hranicou štyroch percentGarancia

22.7.2024, Zdroj: SITA

... Nezamestnanosť na Slovensku sa udržiava pod hranicou štyroch percent. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o tom, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívneho veku (PDU), dosiahol v júni 2024 úroveň 3,80 percenta. Medzimesačne ...

Výklad k zákonu č. 164/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikáciíGarancia

16.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. augusta nastáva účinnosť novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení ...

Podrobnosti k vyhláške č. 165/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známkeGarancia

16.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na augustovú účinnosť novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou sa tiež mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...

Výklad k zákonu č. 162/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkochGarancia

15.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom augustovej novely zákona o cestnej doprave je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/738 zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (Ú. v. EÚ L 137, 16.5.2022). Ministerstvo ...

Výklad k zákonu č. 163/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Garancia

15.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S cieľom rozšíriť dozornú právomoc Ministerstva dopravy Slovenskej republiky sa, s účinnosťou od 1. augusta, ustanovuje, že tento ústredný orgán štátnej správy je oprávnený vykonať štátny odborný dozor nad cestami I. až III. triedy a miestnymi cestami, a to v prípade, ak to vyžaduje ...

Úspešné firmy kladú dôraz na diverzitu a inklúziuGarancia

15.7.2024, Zdroj: SITA

... Diverzita a inklúzia v pracovnom prostredí sú dnes nepostrádateľnými prvkami úspešných spoločností. Tieto dva kľúčové faktory pomáhajú podľa Slovak Telekom firmám vytvárať prostredie, kde sa každý zamestnanec cíti rešpektovaný a prijatý, čo vedie k vyššiemu výkonu a angažovanosti. „Keď chceme, ...

Firmy v prvom polroku hľadali viac ako 161-tisíc nových zamestnancovGarancia

15.7.2024, Zdroj: SITA

... Firmy v prvých šiestich mesiacoch tohto roka uverejnili viac než 161-tisíc pracovných ponúk, čo je mierny medziročný pokles o 2-tisíc inzerátov. Najviac ponúk na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk pribudlo v máji, necelých 30-tisíc. Zvýšený dopyt po nových zamestnancoch je z oblastí ako školstvo ...

Výklad k zákonu č. 160/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincovGarancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinná od 15. júla, nadväzuje na plán udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a zároveň reaguje na vybrané problémy rozvoja ...

Výklad k zákonu č. 161/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)Garancia

12.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov čiastočne upravená § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 7 ods ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o schválení rozdelenia obchodného podielu a prevodu častí obchodného podieluArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.   Stiahnuť vzor Rozhodnutie jediného spoločníka    pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijaté v súlade s ust.  § 132 a § 117 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník,    v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Peter Gučík ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Možnosti predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok - správna konštrukcia zabezpečenia pohľadávokArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dosiahnutie riadneho a včasného plnenia záväzkov je podmienkou vytvorenia  zdravého podnikateľského prostredia.   Neplnenie záväzkov druhou zmluvnou stranou môže spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť a môže mať fatálne následky pre ďalší výkon podnikateľskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vzor vzdania sa funkcie člena dozornej radyArchív

12.6.2023, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Timea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor   Ing. Ladislav Hlavačka bytom SR, 949 01 Nitra, Komjatická 55 GOBELIN SK, s. r. o. Šafárikova 10 810 01 Bratislava V Nitre dňa .................. VEC: VZDANIE SA FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY Dolu podpísaný, Ing. Ladislav Hlavačka, nar ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Zodpovednosť za BOZP v podniku. Zodpovednosť zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov, zamestnancov a bezpečnostného technikaArchív

7.5.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD. Zodpovednosť zamestnávateľa Rozhodujúce postavenie a rozhodujúcu zodpovednosť v starostlivosti o BOZP má  zamestnávateľ , ktorý bezprostredne organizuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s výrobou, prevádzkou a ďalšími aktivitami, ktoré sú viazané ...

Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene a výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práceArchív

21.4.2020, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA O ORGANIZAČNEJ ZMENE prijaté v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) ZP Zákonníka práce v platnom znení Obchodná spoločnosť JABULAN, s. r. o. IČO : 12 355 677 so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.7.2024 a súvisiaca aplikačná prax

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o sociálnom poistení, aktuality a predpokladané zmeny

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.8.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,28 PLN (-0)
1 EUR25,23 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA