Darček k Vášmu predplatnému
Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.6.2019
 1 USD1,13 EUR (-0)
 1 GBP0,89 EUR (+0,01)
 1 PLN4,25 EUR (-0)
 1 CZK25,54 EUR (-0,04)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Nárok na časť firmy po rozvode manželovGarancia

17.6.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Situácia: Rozviedla som sa pred 2 rokmi s manželom a on je jediný konateľ vo firme, ja som v nej len zamestnaná. Mám nárok na časť firmy, prípadne na rozdelenie peňazí pri predaji firmy? Riešenie: Legislatívna úprava: zákon č. 513/1991 ...
viac

Úmrtie konateľa, ktorý je súčasne jediným vlastníkom s. r. o.Garancia

14.6.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Situácia: Čo ak zomrie jediný konateľ, ktorý je súčasne jediným vlastníkom (teda spoločníkom) s. r. o.? Riešenie: Legislatívna úprava : zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník Pohľad autora na problematiku: Smrť spoločníka upravuje ...
viac

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov - zmena podmienok odpočtu daňovej straty od roku 2020Garancia

10.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Ďalšou zradu je aj zmena podmienok odpočtu daňovej straty. Aj u iných daňovníkov, ako je skupina mikrodaňovníkov ...
viac

Zmeny v právnej úprave nájmu poľnohospodárskych pozemkovGarancia

7.6.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov bol novelizovaný zákonom č. 2/2019 Z. z. a novela nadobudla účinnosť 1. februárom 2019. V novele sa spresňujú niektoré neupravené otázky doterajšieho znenia v súvislosti s  ...
viac

Novela obchodného zákonníka od 1. júla 2019Garancia

5.6.2019, JUDr. Lucia Jeremiašová, Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Jeremiašová, Advokátska kancelária ČECHOVÁ PARTNERS s. r. o. Dňa 13. mája 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým ...
viac

Pri zmenách občianskeho zákonníka vyhodnocujú stovky pripomienok

4.6.2019, Zdroj: SITA
Pracovná skupina vyhodnocuje pri zmenách v Občianskom zákonníku stovky pripomienok. Uviedol to pre agentúruSITAšéf pracovnej skupiny a rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček s tým, že skupina ukončila neformálne pripomienkovanie. Podľa jeho ...
viac

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 7. 2019, 1. 1. 2021, 1. 1. 2022Garancia

3.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmeny od 1.7.2019 § 63 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím ods. 3 sa mení slovo „colníci” na „ozbrojení príslušníci finančnej správy” odstavec 3 bude znieť: Celkový počet zamestnancov na účely ...
viac

Daňové povinnosti pri kúpe a predaji obchodného podielu súkromnou osobou v roku 2019Garancia

3.6.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súkromná osoba realizovala vklady do dvoch obch. spoločností X a Y, obe sú platiteľmi DPH. Aké daňové povinnosti má súkromná osoba, ak predá obchodné podiely z jednej zo spoločností X tretej osobe? Aké daňové povinnosti by mala súkromná osoba, ak by odkúpila, ...
viac

Čo robiť v prípade, že dlžník ignoruje výzvu na zaplatenie pohľadávky?Garancia

30.5.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok Pohľad autora na problematiku: V prípade, ak dlžník nereaguje na predžalobnú výzvu, ...
viac

Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmovGarancia

30.5.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tiež tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 ZDP . Súčasne podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP platí, že daňovými výdavkami je aj tvorba rezerva opravných položiek ...
viac
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zvolávanie valného zhromaždeniaGarancia

18.12.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení realizuje spoločník svoje právo rozhodovať o záležitostiach spoločnosti. Mimo valného zhromaždenia realizuje spoločník svoje práva obmedzene, a to v súlade so ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 159/2019 Z.z. novela vyhl. č. 655/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 162/2019 Z.z. novela vyhl. č. 89/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 167/2019 Z.z. novela op. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2019 v čiastke č. 63)
  • 168/2019 Z.z. vykonáva zák. č. 35/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 169/2019 Z.z. ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnotu služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
  • 170/2019 Z.z. ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy (vyšlo dňa: 17.6.2019 v čiastke č. 64)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
9.7.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!
10.7.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: