dnes je 27.2.2020
Najnovšie

Priamy marketingGarancia

27.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S priamym marketingom sa pravdepodobne stretol už každý. Či už vo forme reklamného listu od poisťovne, letáku od supermarketov alebo telefonickej ponuky operátora. Priamy marketing (často používaný je anglický výraz direct marketing) je  ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Podpora predajaGarancia

26.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kúpili ste si už tovar na výstave, kde vám ho predviedli? Alebo ste neodolali ochutnávke kávy, syrov v supermarkete alebo vína vo vinotéke? Alebo nebodaj ste vyskúšali vzorku, ktorá bola v časopise alebo vám ju poskytli pri nákupe iného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Preventívna kontrolaGarancia

25.2.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preventívne lekárske prehliadky sú pre väčšinu ľudí dôverne známe a neustále odporúčané. Čo sa stane, ak na preventívnu prehliadku nepôjdeme? Možno nič. Ale ak sa v nás vyvíja ochorenie a zachytíme včas ranné štádia jeho vývinu, je vysoko ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Public RelationsGarancia

25.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Public relations , po slovensky ”riadenie vzťahov s verejnosťou“ a v skratke používané ako PR,  je súčasťou externej komunikácie spoločnosti, podniku, organizácie alebo jednotlivca. S public relations súvisí aj pojem ”imidž“  (image). Imidž ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Kontrola v riadiacom proceseGarancia

24.2.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola je  posledným článkom  v riadiacom procese manažérov.  Riadiaci proces má v základnej štruktúre členenie na: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola. V kontrole je zahrnutá aj aktivita bilancovania s orientáciou na budúcnosť, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

ReklamaGarancia

24.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reklama, ako viacero pojmov z oblasti marketingu, má viacero definícií. Spoločnou mierou všetkých definícií je pochopenie reklamy ako procesu šírenia informácií s cieľom zaujať zákazníka (spotrebiteľa).  Najvšeobecnejšia definícia chápe ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzdelávanie zamestnancov - prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácieGarancia

22.2.2020, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci sociálnej politiky je úlohou zamestnávateľa starať sa aj o vzdelávanie svojich zamestnancov, či už formou prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie, hoci, samozrejme, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízyGarancia

22.2.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálna hospodárska a finančná kríza má negatívny dopad aj na pracovnoprávne vzťahy. Posledné obdobie ukázalo, že unifikované riešenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Ciele, priority, úlohyGarancia

21.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je riadenie podľa cieľov? Riadenie podľa cieľov je spôsob koordinácie činnosti spoločnosti, jej jednotlivých úsekov až po jednotlivcov na základe stanovovania výkonových cieľov.  Riadenie podľa cieľov je spôsob riadenia spoločnosti a ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Výkonové štandardyGarancia

21.2.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Objemové plánovanie vrcholového manažmentu Definovať, čo bude tvoriť výkonový štandard organizačnej jednotky - výroby alebo predaja v hrubej a/alebo v čistej produkcii vyjadrenej v peniazoch, patrí medzi základné aktivity objemového plánovania ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.Garancia

3.12.2018, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Garancia

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V legislatívnom procese je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým samenia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. novela Obchodného zákonníka, ktorá má ...

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?Garancia

15.4.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Pohľad autora na problematiku: Ako prvé je nutné nájsť správny typ prihlášky dostupný na stránke MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR. Následne musíme v  ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

4.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Základné ekonomické minimum

, ,

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov finančnej stability firmy. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

30.4.2020, Bratislava, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Novela Obchodného zákonníka č. 3902019 Z. z. od 1. októbra 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.3.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.2.2020
1 EUR1,09 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,31 PLN (+0,01)
1 EUR25,34 CZK (+0,12)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA