dnes je 3.10.2022

Predaj podniku spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

23.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Predaj s.r.o.Archív

22.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení záverečných likvidačných dokumentovArchív

30.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Návrh na rozdelenie likvidačného zostatkuArchív

29.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Konečná správa o priebehu likvidácieArchív

26.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou v súlade s ust. § 68 ods. 3 písm. b) OBZArchív

25.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciouArchív

24.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Podpisový vzor likvidátoraArchív

22.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o. s likvidáciou a o ustanovení likvidátora spoločnostiArchív

19.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouArchív

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Povinnosti obchodnej spoločnosti v súvislosti s likvidáciou od 1. 10. 2020Archív

12.1.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestnoprávne aspekty nekalých praktík v súvislosti s konkurzným konanímArchív

2.1.2020, Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registraArchív

16.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie - zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnostiArchív

13.12.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1.1.2018

20.11.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 29.4.2015Záznam

15.7.2015, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:15

Obchodný zákonník vo vzťahu k s.r.o. Záznam

29.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:39