dnes je 3.10.2022

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyGarancia

13.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 33 Daňový bonusGarancia

12.1.2022, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od daneGarancia

11.1.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

11.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od daneGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZDP § 43 Daň vyberaná zrážkouGarancia

10.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 3 Predmet daneGarancia

8.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 11 Nezdaniteľné časti základu daneGarancia

5.1.2021, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 44 Zabezpečenie daneGarancia

5.1.2021, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 8 Ostatné príjmyGarancia

1.10.2020, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 13bGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 7 Príjmy z kapitálového majetkuGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 4 Základ daneGarancia

1.10.2020, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 18aGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 13cGarancia

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer