dnes je 3.10.2022

Vzor žiadosti o udelenie súhlasu správcu daneArchív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Postup založenia s. r. o.Archív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosťArchív

11.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom podnikuArchív

8.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom cenných papierovArchív

7.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazuArchív

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom nehnuteľnostiArchív

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuArchív

29.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škodyArchív

28.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam z pohľadu zákona o ochrane spotrebiteľaArchív

4.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníkaArchív

3.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Právna úprava úroku z omeškaniaArchív

3.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

E-marketing - ako oslovovať spotrebiteľa a neporušiť zákonZáznamGarancia

27.12.2021, JUDr. Pavel Nechala, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:28

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávkyArchív

16.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úroky z omeškania a ich uplatňovanie v obchodne záväzkových vzťahochArchív

14.12.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny pre obchodné spoločnosti od 1.12.2021 a v roku 2022ZáznamGarancia

19.11.2021, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:52

Predaj podniku spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

23.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Predaj s.r.o.Archív

22.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Fondy firmy - zdroj krytia finančných porúchArchív

13.4.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti obrany povinného v exekučnom konaníArchív

5.3.2021, Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne zamestnancomArchív

1.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne spoločníkomArchív

25.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, ktorý nie je spoločníkomArchív

24.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, jeho odvodové povinnosti a zdaňovanieArchív

23.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti vymáhania pohľadávokArchív

12.2.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohľadávky v činnosti s. r. o.Archív

30.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvná pokutaArchív

29.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienkyArchív

17.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)Archív

16.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)Archív

14.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotrebiteľské zmluvy - základné zásadyArchív

11.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútroštátne obchody a obchody s medzinárodným prvkomArchív

10.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie s. r. o. v zastúpeníArchív

26.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické schránky a zmeny pri obchodnom registri od 1. októbra 2020Záznam

24.11.2020, Mgr. Rastislav Pavlík, Ing. Jozef Brngál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:09

Obmedzenie konateľského oprávneniaArchív

30.9.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodný podiel v s. r. o. z daňového hľadiskaArchív

14.9.2020, Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz konkurencieArchív

24.8.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť konateľa v s. r. o.Archív

21.8.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer