dnes je 3.10.2022

Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 6.10.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Reklama z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 13.10.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii od 1.1.2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 21.10.2022

Čas: 13.00 - 14.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.10.2022

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa