dnes je 20.6.2024

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpaduArchív

21.5.2021, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Odvoz a likvidácia domového odpaduArchív

21.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisochZáznam

20.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:13:38

Biologický triedený zberArchív

21.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporuje sociálny dialóg

2.10.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vozidlá a staré vozidlá podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadomArchív

20.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva na vykonávanie zberu odpadu na území obceArchív

5.2.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 20 Rezervy a opravné položkyArchív

1.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánuArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava daňového konaniaArchív

30.9.2022, JUDr. Mária Malíková, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľnostíArchív

2.1.2018, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o spolupráciArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

S.r.o. a povinnosti voči daňovému úraduArchív

12.8.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava územného konaniaArchív

30.9.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor úkonu súvisiaceho so vznikom spoločnosti - nájomná zmluvaArchív

24.2.2015, Ing. Radoslav Pirohár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii od 1. januára 2022Archív

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava vlastníctva nehnuteľností, bytov a nebytových priestorovArchív

13.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.Archív

15.2.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové aspekty založenia a vzniku s.r.o.Archív

24.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomnéhoArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá pre dodávku a rozpočítanie nákladov elektrickej energieArchív

17.3.2022, Ing. Peter Pittner, Ing. Radovan Illith, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov