dnes je 4.7.2022

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020Záznam

7.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:02

Novela zákona o odpadoch č. 312/2018 Z. z.Záznam

13.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:54

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisochZáznam

20.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:13:38

Odvoz a likvidácia domového odpaduGarancia

21.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Komentár k ZDP § 20 Rezervy a opravné položkyGarancia

1.10.2020, Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.9.2015ZáznamGarancia

6.10.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:11:00

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánuArchív

28.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava daňového konaniaArchív

21.5.2021, JUDr. Mária Malíková, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nehnuteľnostíArchív

2.1.2018, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o spolupráciArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

S.r.o. a povinnosti voči daňovému úraduArchív

12.8.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Zákon proti byrokracii od 1. januára 2022Garancia

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava územného konaniaGarancia

6.9.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer