dnes je 4.7.2022

Vzor dohody o vykonaní práceArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všetko o prácach na dohody v roku 2017Archív

13.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Workshop: Zmluvy z pohľadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.3.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:52

Účtovanie odvodov z pracovných vzťahov na základe dohôd v roku 2017Archív

26.4.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o dieloArchív

21.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2014

15.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splatnosť mzdy v roku 2021Archív

24.5.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technikaGarancia

18.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prácGarancia

22.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Splatnosť a výplata mzdyArchív

17.9.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019Archív

20.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácieArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o dieloGarancia

18.10.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdelávanie zamestnancov - prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácieArchív

22.2.2020, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021Archív

7.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefityArchív

13.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeGarancia

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2017Archív

10.3.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021Archív

12.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady zamestnávania mladistvýchArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016Archív

15.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie zamestnancov v roku 2017Archív

1.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 - čo sa uvádza v tlačiváchArchív

3.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer