dnes je 29.11.2022

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

30.9.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Právna úprava dohody o vykonaní práceGarancia

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Workshop: Zmluvy z pohľadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.3.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:52

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023Garancia

12.9.2022, Mgr. Alexandra MIšinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie odvodov z pracovných vzťahov na základe dohôd v roku 2017Archív

26.4.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o dieloArchív

21.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci na strane zamestnancaArchív

26.10.2018, JUDr. Tomáš Buzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023Garancia

16.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Leto, čas brigád a sezónnych prácGarancia

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Právna úprava dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnostiGarancia

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technikaArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Splatnosť mzdy v roku 2021Archív

24.5.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prácArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023Garancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdelávanie zamestnancov - prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácieArchív

22.2.2020, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieGarancia

30.9.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Právna úprava zmluvy o dieloGarancia

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeGarancia

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácieGarancia

30.9.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefityArchív

13.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavírus z pohľadu zamestnávateľa

17.3.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

30.9.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

30.9.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Základné zásady zamestnávania mladistvýchArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021Archív

7.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 - čo sa uvádza v tlačiváchArchív

3.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 32a Zamestnanecká prémiaGarancia

1.10.2020, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciuArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práceArchív

15.4.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je inšpekcia práce?Archív

30.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne aspekty situácie, keď konateľ s. r. o. zamestnáva sám sebaArchív

3.6.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpokladaná hodnota zákazkyArchív

19.5.2020, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov