dnes je 3.10.2022

Postup založenia s. r. o.Archív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus“ v januári a februári 2022Garancia

10.2.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysielanie zamestnancov - vodičov v odvetví cestnej dopravy od 2. 2. 2022Garancia

10.2.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obnovenie zápisu spoločnosti v Obchodnom registri do 31.01.2022Záznam

24.1.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:11:24

Novela zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z.ZáznamGarancia

17.1.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:16

Ochrana osobných údajov v roku 2022ZáznamGarancia

4.1.2022, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:43

Pripravované zmeny pre obchodné spoločnosti od 1.12.2021 a v roku 2022ZáznamGarancia

19.11.2021, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:52

Kvalifikovaný elektronický podpis do praxeZáznamGarancia

12.11.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:03

Účtovanie a zdaňovanie sponzorských výdavkovGarancia

19.8.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická komunikácia s Finančnou správou v roku 2021Záznam

20.7.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:35

Daňová kontrola v praxi - Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontrolyZáznam

15.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

Predaj podniku spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

23.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Predaj s.r.o.Archív

22.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Právomoc súdu vo veciach zmluvných vzťahov s cudzím prvkomArchív

17.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Európsky platobný rozkaz a konanie o vydanie európskeho platobného rozkazuArchív

17.6.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Rozhodné právoArchív

16.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzťahy s cudzím prvkomArchív

15.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Postup pri ohlásení živnostiArchív

14.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Živnostenské konanie - postup pri získaní živnostenského oprávneniaArchív

11.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pojem živnostenské podnikanieArchív

11.6.2021, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonovArchív

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdyZáznam

23.4.2021, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:04

Podpisový vzor likvidátoraArchív

22.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouArchív

18.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Zákazky s nízkou hodnotou v roku 2021Záznam

9.3.2021, Mgr. Ján Richnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

Možnosti obrany povinného v exekučnom konaníArchív

5.3.2021, Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o kritickej infraštruktúre č. 72/2021 Z. z.Archív

2.3.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne zamestnancomArchív

1.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Procesný postup pri dočasnej ochrane podnikateľov účinnej od 1. 1. 2021Archív

26.2.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinky a osobná pôsobnosť dočasnej ochrany podnikateľov účinnej od 1. 1. 2021Archív

25.2.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne spoločníkomArchív

25.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, ktorý nie je spoločníkomArchív

24.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie konateľa, jeho odvodové povinnosti a zdaňovanieArchív

23.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu od 1. mája 2021Archív

19.2.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v Civilnom mimosporovom poriadku od 1. mája 2021Archív

10.2.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP a značenie v administratíve a vo výrobe v roku 2021Záznam

10.2.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:23

COVID-19 - Dočasná ochrana firiem vo finančných ťažkostiachArchív

9.2.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky od 1. januára 2021Archív

3.2.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela zákona o upomínacom konaní a Civilnom sporovom poriadkuArchív

23.12.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer