dnes je 24.5.2024

Input:

Autorské právo

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Autorské právo

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Ochrana autorských práv, práv príbuzných autorskému právu a súvisiacich s autorským právom je zakotvená v zákone č. 185/2015 Z. z.autorský zákon, ktorý upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.

Subjekt autorského práva

Originálnym subjektom

Najnovšie články
viac článkov