dnes je 29.11.2022

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020Archív

25.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťGarancia

11.5.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii od 1. januára 2022Garancia

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tretí antibyrokratický balíčekArchív

3.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpeníArchív

9.8.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020Archív

3.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyGarancia

13.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiGarancia

31.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.Garancia

15.2.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa zápisu do obchodného registra od 1. októbra 2020Archív

2.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa zápisu do obchodného registra od 1. októbra 2020Archív

5.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kto môže založiť spoločnosť s ručením obmedzenýmArchív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemskaArchív

24.2.2015, Šimkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinky zápisov do obchodného registraArchív

24.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Archív

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava verejnej obchodnej spoločnostiGarancia

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Vznik účasti spoločníka pri založení s. r. o.Archív

23.8.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Najnovšie články
viac článkov