dnes je 20.6.2024

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020Archív

25.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii od 1. januára 2022Archív

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tretí antibyrokratický balíčekArchív

3.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpeníArchív

9.8.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020Archív

3.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyArchív

25.11.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiArchív

1.1.2024, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.Archív

15.2.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa zápisu do obchodného registra od 1. októbra 2020Archív

5.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa zápisu do obchodného registra od 1. októbra 2020Archív

2.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Archív

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava verejnej obchodnej spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založenie s. r. o. - jednotlivé kroky v praxiArchív

22.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas správcu dane ako podmienka založenia spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022

Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemskaArchív

24.2.2015, Šimkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kto môže založiť spoločnosť s ručením obmedzenýmArchív

30.6.2022, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Najnovšie články
viac článkov