dnes je 10.8.2022

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 10. 2020Archív

21.10.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020Archív

25.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii od 1. januára 2022Garancia

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii

9.7.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii

Tretí antibyrokratický balíčekArchív

3.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpeníArchív

5.2.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účelyGarancia

13.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

9.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 5 Príjmy zo závislej činnostiGarancia

10.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.Garancia

15.2.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemskaGarancia

2.1.2015, Šimkovič, Zdroj: Verlag Dashöfer