dnes je 3.10.2022

Hodnotenie stavu BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPArchív

19.11.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Program realizácie koncepcie BOZP na rok 20...Archív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepcia politiky BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeGarancia

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o inšpekcii práce, v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v zákone o BOZP od 1.4.2021Záznam

25.3.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:00

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smerniceGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieGarancia

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypracovanie projektu vzdelávaniaArchív

5.5.2020, BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostnotechnická službaArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Základná dokumentácia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetkých podnikateľov (časť I.)ZáznamGarancia

9.7.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:45

Organizácia BOZP v podnikuArchív

27.4.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor učebnej osnovy pre vzdelávanie - Základný kurz bezpečnostných technikovArchív

5.5.2020, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS, s. r. o., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP a značenie v administratíve a vo výrobe v roku 2021Záznam

10.2.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:23

BOZP pri stavebných prácachArchív

6.5.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP v porovnaní s povinnosťami zamestnávateľaZáznam

12.11.2018, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:34

Mandátna zmluva na výkon BTS a služby zabezpečenia OPPArchív

27.4.2020, JUDr. Terézia Paulovičová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná dokumentácia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetkých podnikateľov (časť II.)ZáznamGarancia

9.7.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:43

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2022ZáznamGarancia

4.7.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:30

Vstupné školenie zamestnancov z pohľadu BOZP v roku 2022ZáznamGarancia

18.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:39

Všeobecné zásady riadenia rizík pri práciArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava vzdelávaniaArchív

5.5.2020, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS, s. r. o., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZPZáznam

16.3.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:34

Oboznamovanie (školenie) BOZPArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Zmeny v pracovnom práve v roku 2015 a pripravované zmeny v roku 2016Záznam

10.12.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:39