dnes je 3.6.2023

Organizácia riadenia BOZPArchív

19.11.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri spracovaní programu realizácie politiky BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri spracovaní koncepcie politiky BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie stavu BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepcia politiky BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostnotechnická službaArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Program realizácie koncepcie BOZP na rok 20...Archív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov na riešení problematiky BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor učebnej osnovy pre vzdelávanie - Základný kurz bezpečnostných technikovArchív

5.5.2020, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS, s. r. o., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je kľúčová

28.4.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Organizácia BOZP v podnikuArchív

27.4.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť ustanovenia BTS, postavenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, kvalifikačné predpokladyArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vypracovanie projektu vzdelávaniaArchív

5.5.2020, BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o inšpekcii práce, v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v zákone o BOZP od 1.4.2021Záznam

25.3.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:00

BOZP pri stavebných prácachArchív

6.5.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieArchív

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavenisko - koordinácia BOZP, kontroly, nedostatkyZáznamGarancia

11.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:17

BOZP a značenie v administratíve a vo výrobe v roku 2021Záznam

10.2.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:23

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeArchív

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smerniceGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2022ZáznamGarancia

4.7.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:30

Vstupné školenie zamestnancov z pohľadu BOZP v roku 2022Záznam

18.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:39

Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola prevádzkových priestorov pracovísk, merania faktorov pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2020

18.9.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Mandátna zmluva na výkon BTS a služby zabezpečenia OPPArchív

27.4.2020, JUDr. Terézia Paulovičová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZPArchív

12.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava vzdelávaniaArchív

5.5.2020, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., bezpečnostný technik, právnik v Advokátskej kancelárii BÁNOS, s. r. o., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZPZáznam

16.3.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:34

Oboznamovanie (školenie) BOZPArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Všeobecné zásady riadenia rizík pri práciArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky BOZP pri skladovaníArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2020

21.8.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Vydávanie oprávnení na vykonávanie BTSArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Home office a jeho právny režim po pandémii COVID-19Archív

5.5.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov