dnes je 20.6.2024

Novela obchodného zákonníka od 1. júla 2019Archív

5.6.2019, JUDr. Lucia Jeremiašová, Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava nepomenovaných zmlúv v Obchodnom zákonníkuArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti jednoosobových s.r.o. v zmysle novely Obchodného zákonníkaArchív

24.2.2015, JUDr. Andrea Peczárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)Archív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Nadobúdanie majetku spoločnosťou od zakladateľa v zmysle § 59a Obchodného zákonníkaArchív

16.12.2021, Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020Archív

2.10.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti podnikateľov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka k 30. septembru 2021Záznam

24.9.2021, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:56

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníkaArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa zápisu do obchodného registra od 1. októbra 2020Archív

2.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzťah zmluvne dohodnutej zodpovednosti za škodu a kogentného ustanovenia §757 Obchodného zákonníkaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka týkajúca sa zápisu do obchodného registra od 1. októbra 2020Archív

5.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020Archív

3.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena v organizačných útvaroch podnikov podľa novely Obchodného zákonníka od 1. októbra 2020Archív

4.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena v organizačných útvaroch podnikov podľa novely Obchodného zákonníka od 1. októbra 2020Archív

4.3.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

ObsahGarancia

24.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné spoločnostiArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútroštátne obchody a obchody s medzinárodným prvkomArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Prehľad možností zabezpečenia zmlúv - zmluvné následky porušenia zmluvných povinnostíArchív

12.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vztah medzi spoločnosťou a konateľomArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvné vzťahy v s.r.o.Archív

10.6.2023, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Otázky a odpovedeArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020Archív

25.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zakladateľskej listinyArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor úplného znenia soločenskej zmluvyArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzťahy medzi orgánmi s.r.o. a vzťahy so spoločnosťouArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom od 1.2.2023Záznam

31.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:28

Zodpovednosť a povinnosti konateľaArchív

12.6.2023, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluveArchív

14.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana práv menšinového spoločníka spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

29.9.2020, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štatutárny orgánGarancia

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem štatutárny orgán a jeho obsahArchív

24.2.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik funkcie konateľaArchív

12.6.2023, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Najnovšie články
viac článkov