dnes je 1.2.2023

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023Archív

12.9.2022, Mgr. Alexandra MIšinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stručný prehľad povinností konateľa podľa zákona o ochrane osobných údajovArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)Archív

23.8.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené rizikáArchív

23.8.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)Archív

23.8.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri uzatváraní zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičkeArchív

23.8.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Prekročenie konateľského oprávneniaArchív

23.8.2022, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Zmluva o vedení účtovnej evidencieArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Nekalá obchodná prax a nekalé obchodné podmienkyArchív

23.8.2022, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Listina prítomných spoločníkovArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Trestnoprávna zodpovednosť konateľaArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár. CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení individuálnej účtovnej závierkyArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor žaloby na vydanie majetkového prospechu podľa § 65 ods. 2 OBZArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení individuálnej účtovnej závierkyArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor výzvy na vydanie majetkového prospechuArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o schválení účtovnej závierkyArchív

23.8.2022, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Systém skrátenej práce zamestnávateľom efektívne kompenzuje výpadky vo výrobeGarancia

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Základné kroky k založeniu spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

30.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronickyGarancia

23.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosťArchív

11.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom podnikuArchív

8.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom cenných papierovArchív

7.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazuArchív

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávatelia už môžu žiadať o podporu v čase skrátenej práce

1.4.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kedy je možné požiadať o podporu v čase skrátenej práce

30.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podpora v čase skrátenej práce

11.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pitný režim na pracoviskuArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najlepšie stratégie náboru na rok 2022 pre rýchly a efektívny náborArchív

10.3.2022, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancov

8.3.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práceArchív

3.3.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predzmluvná zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahochArchív

3.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať pracovné podmienkyArchív

3.3.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo z neho odnášajúArchív

24.2.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o podpore v čase skrátenej práce od 1. marca 2022Záznam

24.2.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:09

Daňovo uznateľné náklady v rámci home office pre zamestnávateľa v roku 2022Archív

18.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov