dnes je 19.4.2024

Input:

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o schválení účtovnej závierky

6.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5 Vyhlásenie štatutárneho orgánu o schválení účtovnej závierky

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


VYHLÁSENIE

štatutárneho orgánu v zmysle ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov

Podpísaný Ing. Ladislav Vindický, bytom SR, 949 01 Nitra, Kollárova 28, ako konateľ spoločnosti JABULAN, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1, Nitra, IČO: 12 355 677, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12202/N, v súlade s ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y h l a s u j e m ,

že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti JABULAN, s. r. o., za rok 2019 ktorú predkladáme na uloženie do zbierky listín Okresného súdu Nitra prostredníctvom daňového úradu Nitra pri