dnes je 14.7.2024

Input:

Prokúra a postavenie prokuristu

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5 Prokúra a postavenie prokuristu

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Prokúra je špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach § 14 ObZ. Prokúru môže udeliť každý podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. Fyzická osoba už nie je oprávnená poveriť zastupovaním prokuristu, lebo sa už nezapisuje do obchodného registra.

Rozsah prokúry

Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista teda vykonáva úkony v mene a na účet spoločnosti, s účinkami voči tretím osobám, pričom rozsah oprávnení vyplývajúcich pre prokuristu z prokúry je obmedzený na úkony týkajúce sa vyslovene prevádzky podniku.Zákonná úprava