dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor výpovede mandátnej zmluvy

9.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.28 Vzor výpovede mandátnej zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Výpoveď mandátnej zmluvy

Mandant:.............................................................(obchodné meno)

so sídlom / bytom: ..........................................................

bankové spojenie: IBAN SK ...........................................................

IČO.......IČ DPH.........................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu......

.............................. v odd. .............. vložka č. ..............

Mandatárovi:................................................................................

so sídlom / bytom: ............................................................

bankové spojenie: IBAN SK 22.............................................................

IČO.......IČ DPH.........................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného

Najnovšie články
viac článkov