dnes je 20.6.2024

Input:

Zodpovednosť za BOZP v podniku. Zodpovednosť zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov, zamestnancov a bezpečnostného technika

7.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Zodpovednosť za BOZP v podniku. Zodpovednosť zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov, zamestnancov a bezpečnostného technika

Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zodpovednosť zamestnávateľa

Rozhodujúce postavenie a rozhodujúcu zodpovednosť v starostlivosti o BOZP má zamestnávateľ, ktorý bezprostredne organizuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s výrobou, prevádzkou a ďalšími aktivitami, ktoré sú viazané na vzťah zamestnávateľ – zamestnanec.

Ustanovenia o povinnostiach zamestnávateľa špecifikované najmä v §§ 146 – 150 ZP Zákonníku práce a v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon BOZP) si vyžadujú sústavne zaisťovať BOZP vo všetkých činnostiach,

Najnovšie články
viac článkov