dnes je 3.6.2023

Všetko o prácach na dohody v roku 2017Archív

13.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Workshop: Zmluvy z pohľadu Zákonníka práceZáznam

8.3.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:52

Účtovanie odvodov z pracovných vzťahov na základe dohôd v roku 2017Archív

26.4.2017, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážky v práci na strane zamestnancaArchív

26.10.2018, JUDr. Tomáš Buzinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023Archív

12.9.2022, Mgr. Alexandra MIšinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Leto, čas brigád a sezónnych prácGarancia

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023Garancia

16.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019Archív

20.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdelávanie zamestnancov - prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácieArchív

22.2.2020, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Splatnosť mzdy v roku 2021Archív

24.5.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023Garancia

19.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o dieloArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia a bezpečnosť technických zariadení v bytovom domeArchív

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splatnosť a výplata mzdyArchív

17.9.2020, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefityArchív

13.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady zamestnávania mladistvýchArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021Archív

12.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavírus z pohľadu zamestnávateľa

17.3.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska v roku 2021Archív

7.1.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDP § 32a Zamestnanecká prémiaArchív

1.10.2020, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie zamestnancov v roku 2017Archív

1.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 - čo sa uvádza v tlačiváchArchív

3.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2017Archív

10.3.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti a ďalších údajoch za rok 2016Archív

15.2.2017, Ing. Marcela Rabatinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesprávne vykonávanie zrážok zo mzdy a právne následky s tým spojené v roku 2017Archív

10.4.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciuArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práceArchív

15.4.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrážky zo mzdyArchív

17.9.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je inšpekcia práce?Archív

30.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpokladaná hodnota zákazkyArchív

19.5.2020, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuArchív

2.1.2018, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mandátna zmluva na výkon BTS a služby zabezpečenia OPPArchív

27.4.2020, JUDr. Terézia Paulovičová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouArchív

20.4.2020, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Archív

9.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšie opatrenia vlády SR na pomoc rodinám

29.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Najnovšie články
viac článkov