dnes je 22.5.2024

Input:

Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené riziká

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3 Zmenky a ich použitie v obchodno-záväzkových vzťahoch a s tým spojené riziká

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pri uzatváraní zmlúv, ako i v bežnom obchodnom styku podnikateľov sa stretávame s používaním a vystavovaním zmeniek. Najčastejšie sa zmenky vystavujú v súvislosti so zabezpečením záväzkov. Platná zmenka je pre osoby, ktoré ju vystavujú a ktoré sa z nej zaväzujú veľmi prísnym záväzkom. Na rozdiel od zmlúv a iných právnych úkonov sa pri uplatnení práv a nárokov zo zmenky neskúma právny dôvod jej vystavenia, resp. skúma sa v obmedzenej miere. Vystavenie zmenky je preto tzv. abstraktným úkonom, ktorý zjednodušuje postavenie veriteľa, ktorý zmenkou disponuje.

Úprava zmenkového práva je v slovenskom právnom poriadku takmer komplexná. Základným právnym predpisom zmenkového práva v Slovenskej

Najnovšie články
viac článkov