dnes je 19.4.2024

Input:

Stručný prehľad povinností konateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8 Stručný prehľad povinností konateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Dňom 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z. Týmto zákonom sa zrušila predchádzajúca právna úprava aj s vykonávacími predpismi. Účelom tohto zákona bolo zosúladenie vnútroštátnej právnej úpravy pre oblasť ochrany osobných údajov so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 24. 5. 2016, ktorou bolo určené dvojročné prechodné obdobie na zosúladenie smernice s vnútroštátnym právnym poriadkom.

Osobné údaje môže spracovávať prevádzkovateľ, ktorý je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Musí prijať aj opatrenia na preukázanie toho, že osobné údaje spracúvanie osobných