dnes je 21.7.2024

Input:

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri uzatváraní zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičke

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Spoločnosť s ručením obmedzeným pri uzatváraní zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičke

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je často v situácii, že je nútená obstarať si finančné prostriedky z cudzích zdrojov alebo naopak, je v pozícii veriteľa a peniaze požičiava. Na tieto zmluvné transakcie sa v praxi najčastejšie používajú zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičke v kombinácii s rôznymi spôsobmi zabezpečenia. Zmluvné typy zmluvy o úvere a zmluvy o pôžičke sú najčastejšie používanými zmluvnými typmi, ktorých účelom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov. Napriek tomuto faktu si zmluvné strany neuvedomujú rozdiel medzi úverom a pôžičkou a nepoznajú podstatné náležitosti týchto zmlúv, bez ktorých zmluvy nie sú

Najnovšie články
viac článkov