dnes je 24.5.2024

Input:

Zmluvné vzťahy v s.r.o.

10.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Zmluvné vzťahy v s.r.o.

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie stáva často účastníkom záväzkových vzťahov. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone.

Najfrekventovanejšie zmluvy

Obchodný zákonník obsahuje v samostatnej časti (Tretia časť, Hlava II) komplexnú právnu úpravu niektorých zmluvných typov, ktoré vzhľadom na túto skutočnosť označujeme ako pomenované zmluvné typy.

Ide o najfrekventovanejšie zmluvy, ktorými sú:

- kúpna zmluva,

- zmluva o dielo,

- zmluva o predaji podniku,

- zmluva o kúpe prenajatej veci,

- zmluva o úvere,

- licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva,

- zmluva o uložení veci,

- zmluva o

Najnovšie články
viac článkov