dnes je 20.6.2024

Input:

Zodpovednosť konateľa v s. r. o.

21.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Zodpovednosť konateľa v s. r. o.

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Konateľstvo pre konkrétnu fyzickú osobu prináša z výkonu funkcie značnú mieru rizika a zodpovednosti za svoje konanie.

Základná povinnosť konateľov s. r. o.

Základnou povinnosťou konateľov spoločnosti s ručením obmedzením je konať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov. Vymedzenie tejto povinnosti treba rozumieť kumulatívne (odbornosť konania konateľa musí byť súčasne v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov). V zmysle tejto základnej povinnosti sa od konateľov pri výkone svojej funkcie vyžaduje profesionálny prístup a lojalita k spoločnosti, ako aj k jej spoločníkom. Konatelia preto najprv musia spoznať záujmy spoločnosti a jej spoločníkov a na základe tohto

Najnovšie články
viac článkov