dnes je 24.5.2024

Input:

Obmedzenie konateľa pri nakladaní s majetkom spoločnosti (zákonné a zmluvné)

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Obmedzenie konateľa pri nakladaní s majetkom spoločnosti (zákonné a zmluvné)

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Konanie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným je konaním samotnej spoločnosti. Konanie konateľa v mene spoločnosti je prejavom jej vôle, a to nehľadiac na to, či ide o právny úkon urobený výslovne v mene spoločnosti alebo to vyplýva len z okolností konania. Z konania konateľa vznikajú spoločnosti práva a povinnosti bezprostredne, a to dokonca aj vtedy, ak je konateľ vo svojich oprávneniach obmedzený spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutiami valného zhromaždenia.

Možno obmedziť konateľa pri nakladaní s majetkom spoločnosti?

Pôsobnosť konateľa ako štatutárneho orgánu spoločnosti nemožno účinne voči tretím osobám žiadnym spôsobom obmedziť.


V spoločenskej zmluve alebo rozhodnutím

Najnovšie články
viac článkov